در حال بار گزاری ...

  مطب دکتر مریم احمدی

  آدرس:

  مرکز تخصصی قلب کوروش واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، روبه روی پمپ بنزین اسدی، کوچه ی الوند، پلاک 5 - تلفن

  شماره های نوبت دهی:

  02122247007-9 و 02122247004

  حضور در مطب:

  با هماهنگی و تعیین وقت قبلی
  آژانس مارکتینگ پزشکی داکتاپ