در حال بار گزاری ...

  مطب دکتر مریم احمدی در مدیکو پلاس سنتر

  آدرس:

  تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش بلوار بخشندگان، ساختمان مدیکو (مدیکو پلاس سنتر)

  شماره های نوبت دهی:

  09905751274 - 02186081635 - 02186081735

  حضور در مطب:

  با هماهنگی و تعیین وقت قبلی