انتخاب روز و ساعت
تعیین روز و ساعت نوبت دهی
2
تکمیل فرم نوبت دهی
وارد کردن اطلاعات بیمار
3
قوانین و مقررات
آشنایی با شرایط و قوانین نوبت دهی
4
تایید و پرداخت
بررسی نهایی و پرداخت هزینه نوبت دهی

مطب دکتر مریم احمدی

آدرس:

مرکز تخصصی قلب کوروش واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، روبه روی پمپ بنزین اسدی، کوچه ی الوند، پلاک 5 - تلفن

شماره های نوبت دهی:

02122247007-9 و 02122247004

حضور در مطب:

با هماهنگی و تعیین وقت قبلی
آژانس مارکتینگ پزشکی داکتاپ