slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. ارتباط استرس و بیماریهای قلبی- عروقی

    ارتباط استرس و بیماریهای قلبی- عروقی

    استرس های روانی به چند شکل میتوانند باعث افزایش بروز بیماریهای قلبی شوند: ۱- استرسهای حاد ۲- استرس های مزمن ۳- عوامل اضطرابی و افسردگیها بعد از جنگها و بلایای طبیعی بسته به نوع آنها و شدتشان، ریسک بیماریهای قلبی- عروقی افزایش می یابد که ممکن است از سه روز...

    ادامه مطلب....