فروردین ۳۱, ۱۳۹۵
استرس و بیماری قلبی

ارتباط استرس و بیماریهای قلبی- عروقی

استرس های روانی به چند شکل میتوانند باعث افزایش بروز بیماریهای قلبی شوند: ۱- استرسهای حاد […]