فروردین ۳, ۱۳۹۶
نکاتی در مورد مصرف قرص متورال، والسارتان و متیل دوپا برای خانمی با فشارخون بالا که قصد بارداری دارند

نکاتی در مورد مصرف قرص متورال، والسارتان و متیل دوپا برای خانمی با فشارخون بالا که قصد بارداری دارند

قرص متورال به طور مستقیم روی فشار خون تاثیر ندارد و اثر اصلی آن کنترل ضربان […]