slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. ابلیشن یا سوزاندن رگ اضافی قلب چیست؟

    ابلیشن یا سوزاندن رگ اضافی قلب چیست؟

    ابلیشن قلب به عملی گفته می‌شود که در آن مشکلات مربوط به ضربان قلب (آریتمی) اصلاح می‌شود. ابلیشن قلب با ایجاد اسکار یا تخریب بافت‌ مشخصی در قلب که عامل یا محرک به هم خوردنِ ضربان قلب است، انجام می‌شود. در برخی موارد ابلیشن قلب مانع ارسال سیگنال الکتریکی غیر...

    ادامه مطلب....