مارس 16, 2017
اندوکاردیت عفونی

درمان پیشگیرانه اندوکاردیت (پروفیلاکسی)

اندوکاردیت عفونی چیست؟ اندوکاردیت عفونی (Infective endocarditis) که به آن اندوکاردیت باکتریایی نیز گفته میشود، در […]
ژانویه 8, 2016

نیاز به آنتی بیوتیک پروفیلاکسی اندوکاردیت قبل از عمل

نیاز به آنتی بیوتیک پروفیلاکسی اندوکاردیت قبل از عمل: همیشه این سوال مطرح است که در […]