slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. تپش قلب بعد از غذا خوردن

    تپش قلب بعد از غذا خوردن

    همین حالا یک وعده غذای کامل خورده اید و قلبتان شروع می کند به ارتعاش و تپشی که از بیرون سینه تان حس می شود.این احساس ها که به عنوان تپش قلب شناخته میشود میتواند هشداردهنده باشد. درک کردن اینکه این تپش قلب ها چگونه و چرا پس از غذاخوردن...

    ادامه مطلب....