slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. چه عواملی باعث سکته قلبی می‌شود

    چه عواملی باعث سکته قلبی می‌شود

    چه عواملی باعث سکته قلبی می‌شود آترواسکلروز یا گرفتگی عروق آترواسکلروز یا گرفتگی عروق یک فرآیند تدریجی است که در آن رسوبات کلسترول در دیواره رگهای خونی تجمع می‌یابد که به آن پلاک گفته می‌شود. پلاک‌های کلسترول باعث از بین رفتن انعطاف ‌پذیری و در نتیجه سخت شدن دیواره عروق...

    ادامه مطلب....