slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. پیوند قلب

    پیوند قلب

    پیوند قلب چیست؟ پیوند قلب  یک عمل جراحی است که در آن قلب بیمار و ناتوان با یک قلب سالم اهدایی جایگزین می‌شود. پیوند قلب، درمانی است که برای افرادی انجام می‌شود که معمولاً دارو درمانی یا جراحی‌های دیگر انجام داده ‌اند اما وضعیت آنها بهبود چندانی نیافته است. اگر...

    ادامه مطلب....