slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. لزوم جراحی برای سوراخ در قلب

    لزوم جراحی برای سوراخ در قلب
  2. آشنایی با انواع جراحی های قلب

    آشنایی با انواع جراحی های قلب

    -پیوند عروق کرونری پیوند عروق کرونری (Coronary Artery Bypass Grafting) به اختصار به آن CABG گفته می‌شود متداول‌ترین جراحی قلب است. در پیوند عروق کرونری گردش خون به قلب بهبود می‌یابد. جراح با استفاده از این روش افرادی را که دچار بیماری شدید عروق کرونری قلب هستند (CHD) درمان می‌نماید....

    ادامه مطلب....