slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. هشداری به خانمها!

    هشداری به خانمها!

    درد قفسه ی سینه و بازوها علل متعددی دارد که یک علت آن که بسیار مهم است مشکلات قلبی- عروقی هست که نیاز به بررسی و پیگیری جدی دارد. در مواردی که درد ثابت بوده و در بازوها حس می شود و تا انگشتان هم کشیده شده و با بی...

    ادامه مطلب....