slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. گرفتگی عروق یا اترواسکلروز

    گرفتگی عروق یا اترواسکلروز

    گرفتگی عروق یا اترواسکلروز (Atherosclerosis) به سخت و باریک شدن رگها (سرخرگها) گفته میشود که به تدریج و بدون بروز علائمی که متوجه آنها شوید، رگها را مسدود کرده و گردش خون را به خطر می اندازد. گرفتگی عروق عامل حمله‌ قلبی، سکته‌ مغزی و بیماری عروق محیطی میباشد که...

    ادامه مطلب....