تیر ۳, ۱۳۹۶
عوامل خطر حمله قلبی

عوامل خطر حمله قلبی

آگاهی از وجود این عوامل خطر اولین گام برای جلوگیری از حمله یا سکته قلبی است. […]
فروردین ۳۱, ۱۳۹۵
استرس و بیماری قلبی

ارتباط استرس و بیماریهای قلبی- عروقی

استرس های روانی به چند شکل میتوانند باعث افزایش بروز بیماریهای قلبی شوند: ۱- استرسهای حاد […]