slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. احیای قلبی ریوی (سی پی آر) در کودکان کم سن

    احیای قلبی ریوی (سی پی آر) در کودکان کم سن
  2. احیای قلبی ریوی یا CPR

    احیای قلبی ریوی یا CPR

    احیای قلبی ریوی یا سی پی آر چیست؟   هر ساله هزاران نفر بر اثر ایست قلبی جان خود را از دست می‌دهند، در حالی که ممکن است بتوان جان بسیاری از این افراد را نجات داد. احیای قلبی ریوی (Cardiopulmonary resuscitation) که به اختصار به آن سی پی آر...

    ادامه مطلب....