آبان ۶, ۱۳۹۶
احیای قلبی ریوی کودکان

احیای قلبی ریوی (سی پی آر) در کودکان کم سن

۱- صدا کردن و تکان دادن کودک را صدا کرده و به شانه او ضربه بزنید […]
تیر ۲۲, ۱۳۹۶
احیای قلبی ریوی یا CPR

احیای قلبی ریوی یا CPR

احیای قلبی ریوی یا سی پی آر چیست؟   هر ساله هزاران نفر بر اثر ایست […]