slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

ویدئوی برنامه ی سیمای خانواده- نوشدارو؛ دردهای قلبی و مشخصات آن(قسمت اول)

ویدئوی برنامه ی سیمای خانواده- نوشدارو  – شبکه ی یک سیما (قسمت اول)  در تاریخ  ۹۵/۸/۱۹ با حضور خانم دکتر مریم احمدی متخصص قلب و عروق

در این ویدئو و قسمت بعدی آن، شما اطلاعاتی در مورد دردهای قلبی و مشخصات آن توسط دکتر مریم احمدی ( متخصص قلب و عروق) به زبانی روشن و قابل فهم، دریافت خواهید نمود.