slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

ویدئوی برنامه ی سیمای خانواده- نوشدارو ؛ دردهای قلبی و مشخصات آن ( قسمت دوم)

ویدئوی برنامه ی سیمای خانواده – نوشدارو با موضوی دردهای قلبی و مشخصات آن ( قسمت دوم) در تاریخ ۹۵/۸/۱۹ با حضور خانم دکتر مریم احمدی متخصص قلب و عروق

در این ویدئو و قسمت قبلی آن، تمام آنچه در مورد دردهای قلبی و مشخصات آن باید بدانید، به زبانی روشن و قابل فهم توسط دکتر مریم احمدی متخصص قلب و عروق برای شما توضیح داده خواهد شد