slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

ویدئوی برنامه عصر خانواده با موضوع کلسترول قسمت اول

ویدئوی برنامه عصر خانواده – کلسترول – قسمت اول

شبکه ی دو – تاریخ 1395/08/09

با حضور خانم دکتر مریم احمدی

متخصص قلب و عروق

موضوع برنامه: کلسترول

تمام آنچه درباره کلسترول باید بدانید در این برنامه و قسمت بعدی آن توسط خانم دکتر مریم احمدی متخصص قلب و عروق به زبانی روشن و قابل فهم برای شما توضیح داده شده است.

 

 

لینک قسمت دوم:

ویدئوی برنامه عصر خانواده – کلسترول – قسمت دوم