slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

هشداری به خانمها!

درد قفسه ی سینه و بازوها علل متعددی دارد که یک علت آن که بسیار مهم است مشکلات قلبی- عروقی هست که نیاز به بررسی و پیگیری جدی دارد.

در مواردی که درد ثابت بوده و در بازوها حس می شود و تا انگشتان هم کشیده شده و با بی حسی انگشتان دست همراه است، باید از نظر دیسکهای گردنی هم بیمار بررسی شود.

در خانمها نکته ی مهمی وجود دارد وآن وجود درد قفسه ی سینه و درد دست در مواردی است که کیست و یا توده های پستان و یا زیر بغل وجود دارد که متاسفانه اکثر خانمها توجهی به آن ندارند و گاهی به علت اینکه در پستان چپ درگیری وجود دارد، درد در سمت چپ است، برای بررسی قلبی مراجعه میکنند.

ولی علت درد آنها نه تنها قلبی نیست بلکه توده و یا کیستی در پستان است که به آن بی توجه هستند.

مواردی از کانسرها و بد خیمی های پستان چپ وجود داشته که بیمار پس از مراجعه به متخصص قلب و بررسی قلبی، به وی گفته شده که مشکل قلبی نیست و سایر پیگیریهای بیمار به تعویق افتاده است.

بنابر این به کلیه ی خانمها توصیه می شود که نسبت به معاینه ی پستانها و زیر بغل خود اقدام نمایند و در صورت احساس هرگونه توده، ترشحات از نوک سینه و تغییر رنگ پستانها و فرورفتگی نوک سینه، در اسرع وقت جهت بررسی بیشتر و معاینه ی دقیق به پزشک مراجعه نمایند تا اقدامات اولیه به تعویق نیفتد.