slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

نکاتی درباره ازدواج افرادی که تعویض دریچه قلب انجام دادند

برای ازدواج و داشتن فعالیت جنسی، در حال حاضر با توجه به تنگی نفس و سایر علایم موجود در شما، پزشکتان میتواند تصمیم بگیرد و حتی میتواند برای بررسی میزان فعالیت شما ، تست ورزش در شرایط کنترل شده برایتان انجام دهد.

    خانهایی که تعویض دریچه انجام میدهند پس از ازدواج بعلت ایجاد محدودیتهایی در بارداری، با مشکلات بیشتری مواجه هستند؛ ولی برای آقایان که بارداری و مشکلات ناشی از آن را ندارند، فقط تعیین ظرفیت عملکردی در افراد علامتدار، برای قادر بودن به انجام فعالیتهای جنسی کافی است.

    طول عمر دریچه های فلزی بالاست و اگر در حال حاضر هم عملکرد مناسبی داشته باشد، جای نگرانی وجود ندارد ولی استفاده ی منظم از داروهای پیشنهادی و مصرفیِ فعلی، ضروری است.

    باید تمهیداتی نیز برای جلوگیری از عوارض دارویی برای شما در نظر گرفته شود.

 

مشکل در ازدواج برای افرادی که تعویض دریچه قلب انجام داده اند

مشکل در ازدواج برای افرادی که تعویض دریچه قلب انجام داده اند