slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

بارداری و بیماریهای قلبی(۲)

کسانی که بیماریهای قلبی شناخته شده دارند و از بیماری قلبی خود مطلع هستند، حتما قبل از اقدام به بارداری به پزشک متخصص قلب مراجعه نمایند تا بررسی اولیه در مورد ایشان انجام شود.

بهتر هست که قبل از بارداری، بررسی از نظر فشار خون و اکوکاردیوگرافی و گرافی قفسه ی سینه انجام شود و در موارد مشکلات دریچه ای و افرادیکه افت عملکرد نسبی قلب دارند و یا کسانی که تعویض دریچه شده اند، حتما “تست ورزش ” جهت ارزیابی توان هوازی بیمار انجام شود.

اگر فردی نتواند در تست ورزش به ۶۰ تا ۷۰ درصد عملکرد هوازی خود برسد، تحمل حاملگی برای وی بسیار سخت بوده و بهتر است که باردار نشود.

در بارداریها، نارساییهای دریچه ای خیلی بهتر از تنگی های دریچه ای تحمل می شوند و حتما باید با اکوکاردیوگرافی و در صورت امکان تست ورزش قبل از بارداری، ارزیابی شوند.

لینک قسمتهای دیگر:

بارداری و مشکلات قلبی (۱)

بارداری و بیماریهای قلبی(۲)

بارداری و بیماریهای قلبی (۳)