slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

احساس سبکی حین خواب با بالاتر گذاشتن پا و رابطه آن با مشکلات قلبی عروقی

اگر احساس تورم در پاها دارید که حین خوابیدن با بالاتر گذاشتن پا ؛ احساس سبکتر شدن دارید که به صورت ناخود آگاه برای شما خوشایند است، علت آن میتواند: ایستادن طولانی در طی روز باشد و اینکه بازگشت خون وریدی به قلب به طور مناسب انجام نمی شود و شما شبها با دراز کشیدن و غلبه به جاذبه و بالا گرفتن پاها باعث کمک به این بازگشت وریدی می شوید و در نهایت احساس سبکی در پا خواهید کرد

علل دیگر احساس سنگینی و تورم پاها:

 مشکلات تیروییدی ، مشکلات کلیوی ، دفع پروتئین در ادرار، کمبود یکسری املاح در بدن ؛ مشکلات کبدی و مسایل ریوی و در نهایت مشکلات قلب راست( سمت راست قلب) میباشند

ممکن است که احساس شما؛ گزگز کردن در پاها باشد که با استراحت بهتر میشود که در این صورت دیسکهای کمری و مسایل کانال نخاعی بیشتر مطرح میشود

 

احساس سنگینی در پاها

احساس سنگینی در پا و احساس سبکی با بالاتر گذاشتن پا هنگام خواب و رابطه آن با مشکلات قلبی عروقی